Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby obecně instalujeme u destabilizovaných stromů za účelem zlepšení provozní bezpečnosti a prodloužení setrvání na stanovišti.
Provádíme jak instalace dynamických, tak statických bezpečnostních vazeb. Provádíme také revize bezpečnostních vazeb.

Dynamická vazba se instaluje jako preventivní systém. Jedná se o syntetická lana s určitou průtažností, která mají za úkol eliminaci extrémních poloh během výkyvů koruny, nebo její části. V případě selhání, je systém schopen zachytit pád jištěné části stromu.
Statická bezpečnostní vazba je instalována jako předepnutý systém, který neustále drží jištěné části stromu pospolu. Jedná se buď o systém, obsahující ocelová lana, nebo lana syntetická s velmi vysokou nosností.

Tým certifikovaných odborníků