Hodnocení stromů

Hodnocení stavu stromů

Někdy též dendrologický průzkum. Naše hodnocení se opírá o platný arboristický standard. Bereme v potaz veškeré vlivy, které mohou mít na stav stromu vliv. Strom je hodnocen komplexně a detailně. Součástí každého hodnocení je i návrh pěstebního opatření, popřípadě plán péče. Strom vždy hodnotí zkušený arborista, který také vypracovává závěrečný posudek.  Veškeré hodnocení probíhá standardně vizuálně.

Existuje-li podezření na poškození kořenového systému dřeviny zajistíme přístrojové měření stability stromu, nebo průzkum kořenového systému. K průzkumu využíváme pneumatický rýč (ARB-EX).

Přístrojová měření stability stromů

V případě potřeby jsme schopni zajistit přístrojovou diagnostiku stability stromů. Jedná se převážně o případy, kdy se strom nachází na exponovaném stanovišti s vysokou hodnotou cíle pádu, nebo zkoumáme stromy jakkoliv významné.

Přístrojové metody nám pomohou exaktně zjistit odolnost stromu proti vývratu, nebo zlomu kmene (tahová zkouška). Díky přístrojovým metodám jsme také schopni určit rozsah hniloby ve kmeni nebo kosterních větvích (akustický tomograf).

Tým certifikovaných odborníků