Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin

S inventarizací dřevin (též také pasport dřevin) získá vlastník komplexní přehled o stromech a keřích v jeho správě. Inventarizace dřevin v sobě skýtá jak základní hodnocení stavu dřevin, tak návrh pěstebních opatření ke každé dřevině, nebo skupině dřevin. V neposlední řadě, vlastník dřevin obdrží s pasportem interaktivní mapu s umístěním dřevin a plán péče do dalších let.

Vyžaduje-li si to situace (nebo zadání), jsme schopni dřeviny zaměřit pomocí geodeticky přesného GPS přístroje, kdy přesnost zaměření může dosáhnout až 1 cm.

Tým certifikovaných odborníků