Ochrana dřevin při stavební činnosti

Ochrana dřevin při stavební činnosti

Na každé stavbě, kde se nachází stromy by jejich ochrana měla být samozřejmostí. Neodborný zásah do kořenového systému stromu vede k jeho poškození a do budoucna negativně ovlivňuje mimo jiné stabilitu celého stromu. Proto je tu soubor předpisů, který stavebníkovi (investorovi) určuje, jak by se měl během provádění stavby, k dotčeným stromům chovat. Zajistíme Vám odborný stavební dozor, zaměřený na ochranu dřevin při stavební činnosti.

Tým certifikovaných odborníků