Pneumatický rýč - AirSpade

Pneumatický rýč (Air spade)

Pneumatický rýč (Air spade) je zařízení, jenž pohání vysokotlaký vzduch, který je speciální tryskou usměrněn do úzkého proudu.  Tento náš spojenec umožňuje neinvazivní odkrytí kořenové zóny stromu. Vysoký tlak vzduchu pouze rozruší a odstraní půdu, kořeny zůstanou nepoškozeny.

Využití pneumatický rýč nachází převážně při zlepšování stanovištních podmínek stromů – provzdušnění půdy, mulčování, výměna substrátu. Airspade využijeme také při výkopových pracích v kořenové zóně stromu, kdy můžeme řízeně vést výkop bez poškození kořenů. V neposlední řadě pneumatický rýč nachází uplatnění v situacích, kdy je během hodnocení stavu stromů (dendrologického průzkumu, nebo inventarizace dřevin) zjištěno podezření na poškození kořenového systému. V tento okamžik můžeme přesně cílit na podezřelou oblast, realizovat výkop za použití technologie Air-spade a provést ohledání kořenů.

Tým certifikovaných odborníků