Pneumatický rýč

Pneumatický rýč (Arb-Ex)

Pneumatický rýč (Arb-Ex, Airspade) je zařízení, jenž pohání vysokotlaký vzduch, který je speciální tryskou usměrněn do úzkého proudu.  Tento náš spojenec umožňuje neinvazivní odkrytí kořenové zóny stromu. Vysoký tlak vzduchu pouze rozruší a odstraní půdu, kořeny zůstanou nepoškozeny.

Využití pneumatický rýč nachází převážně při zlepšování stanovištních podmínek stromů – provzdušnění půdy, mulčování, výměna substrátu. Arb-Ex (Airspade) využijeme také při výkopových pracích v kořenové zóně stromu, kdy můžeme řízeně vést výkop bez poškození kořenů. V neposlední řadě pneumatický rýč nachází uplatnění v situacích, kdy je během hodnocení stavu stromů (dendrologického průzkumu, nebo inventarizace dřevin) zjištěno podezření na poškození kořenového systému. V tento okamžik můžeme přesně cílit na podezřelou oblast, realizovat výkop za použití technologie Arb-Ex a provést ohledání kořenů.

Tým certifikovaných odborníků