Řez stromů

Řez stromů

Podle aktuální, individuální, potřeby daného stromu stanovíme způsob a rozsah jeho ošetření řezem. Při ořezu stromů postupujeme dle legislativy a platných arboristických standardů. Provádíme veškeré technologie řezu stromů a keřů. 

Výčet nejběžnějších technologií řezu stromů:

  • Výchovný řez
  • Zdravotní řez
  • Bezpečnostní řez
  • Obvodová redukce
  • Stabilizace sekundární koruny
  • Řez živých plotů a stěn

Tým certifikovaných odborníků