Kácení stromů

Kácení stromů | Rizikové kácení stromů

Rádi Vám pomůžeme vyřešit pokácení jakéhokoliv stromu. Od jednoduchého směrového kácení ze země, přes postupné kacení za pomoci stromolezecké lanové techniky včetně spouštění větví,
až po náročné kácení za užití mobilní plošiny či jeřábu. S každým způsobem máme bohaté zkušenosti. 

Jsme schopni zajistit kompletní odklizení dřevní hmoty včetně frézování pařezu

V případě potřeby Vám rádi pomůžeme s legislativou, týkající se kácení stromu. Od posouzení stavu stromu (tzv. dendrologický průzkum, pokud ho příslušný orgán ochrany přírody požaduje), až po vyřízení povolení ke kácení dřeviny rostoucí mimo les

Havarijní kácení

Pokud je Váš strom v tzv. havarijním stavu (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §8 odst.4), pomůžeme Vám strom zabezpečit a co nejdříve odstranit,

Tým certifikovaných odborníků